Умови проведення конкурсу та вимоги до оформлення робітУкраїна, 04071, м. Київ, вул. Хорива, 1-Г, тел. (044) 425-29-38, т/ф (044) 425-26-36

E-mail: office@vmurol.com.ua http: //www.vmurol.com.ua

19.11.2015 р. 1/25-409

Керівнику вищого навчального закладу

Інформаційне повідомлення № 1

Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1079 від 13.10.2015 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» визначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти».Запрошуємо студентів Вашого вищого навчального закладу взяти участь у конкурсі.

Конкурс планується проводити за наступними напрямами:

Сучасні педагогічні технології інклюзивної освіти.

Менеджмент інклюзивного освітнього середовища.

Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті.

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти.

Соціально-психологічна підтримка навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Умови проведення конкурсу та вимоги до оформлення робіт

На конкурс подаються не більше трьохкращих наукових робіт – переможців першого туру із зазначених напрямів, оформлених згідно з «Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21.02.2012 p.).

Конкурсна робота шифрується відповідним шифром (не більше двох слів). До кожної роботи додається анотація наукової роботи (додаток 1 до Положення про проведення Конкурсу). При наявності акта про впровадження результатів наукової роботи, патентів, статей автора відповідну інформацію навести в анотації.

В окремому запечатаному конверті, під тим самим шифром, подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 2 до Положення про проведення Конкурсу), копії патентів, статей автора тощо.

На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5; кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х297мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Наукова робота обов'язково повинна мати такі структурні частини: титульну сторінку із шифром і назвою роботи, зміст, вступ, основну частину (розділи), висновки, список використаних джерел, додатки (за бажанням), анотацію. У роботі необхідно зазначити: актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, теоретичну та практичну значущість.Наукові роботи виконуються українською мовою.Прохання до всіх учасників II туру Конкурсу обов’язково надати електронну адресу, номер контактного телефону.

Наукові роботи, подані з порушенням вимог Положення про проведення Конкурсу, галузева конкурсна комісія не розглядатиме.

Конкурсні роботи необхідно надіслати до 26 січня 2016 року на адресу:

Науково-дослідна частина Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,

вул. Львівська 23, кабінет 410,

м. Київ, 03115

Контактні телефони:

Нікуліна Ганна Федорівна, начальник науково-дослідної частини: 067 328-28-21, (044) 422-50-40, 425-26-36. Електронна пошта: nikulina-ndd@ukr.net


3098103795977603.html
3098173786834986.html
    PR.RU™